Welcome – Velkommen

English – Welcome to my website.
On this page you will find some of my hobbies, as I do in my spare time.
Some of the pages are in English, while some are in Norwegian.

73 de LA6ALA Reinhardt

 

Norsk – Velkommen til min hjemmeside.
På denne siden vil du finne noen av mine hobbyer, som jeg driver med på fritiden.
Noen av sidene er på engelsk, mens noen er på norsk.

73 de LA6ALA Reinhardt

 

image